ބައެއް ފަރާތުގެ ޑިއުޓީއާއި މައްމޫލު މައާފު ކުރުމުގެ ހައްގު ދައުލަތަށް ލިބުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/1980)

ބައެއް ފަރާތުގެ ޑިއުޓީއާއި މައްމޫލު މައާފު ކުރުމުގެ ހައްގު ދައުލަތަށް ލިބުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 5/1980)

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮޑަތި މަސައްކަތްތައް ފަށަން ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެއްބަސްވާ ފަރާތްފަރާތުގެ ޑިއުޓީއާއި މައްމޫލު ދައުލަތަށް ފެނުނު މުއްދަތަކަށް މާއާފު ކުރުމުގެ ހައްގު ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނީ ތަސްދީގު ކުރެއްވި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 

 

Comments

Please login below to comment.
Login via Twitter.com