ގާނޫނީ ރަދީފު

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން

އަންނަނިވި "ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށެވެ.

މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com